Canadian IRLP (YT) nodes Fri Nov 24 2017 18:34 UTC

Canada (YT) Nodes
1500 VY1IRL Whitehorse IDLE
1701 VY1MK Whitehorse IDLE
1898 VY1RMD Dawson City IDLE
Reflectors   G4EID-KM8H. Rev 0.198